Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NEWEST JOB

 • Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) chỉ thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức nộp hồ sơ ứng tuyển tại website tuyển dụng của Tổng Công ty https://tuyendung.genco3.com/ hoặc trên trang tuyển dụng chính thống có liên kết với Tổng Công ty Phát điện 3.
 • Ứng viên phù hợp sẽ được EVNGENCO3 liên hệ mời đến phỏng vấn, đánh giá năng lực trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty, không thông qua bất kỳ hình thức gặp gở, trò chuyện, hướng dẫn, phỏng vấn online nào khác.
 • Mọi hình thức mời ứng tuyển qua các kênh khác đều không được áp dụng (gửi hồ sơ đến các địa chỉ, website khác, yêu cầu tải và cài đặt ứng dụng, gọi điện cung cấp thông tin cá nhân, yêu cầu đóng phí…)
 • Trân trọng./

 • Location: Ho Chi Minh
 • Department: Ban Tài chính Kế toán
 • Number of positions: 1
 • Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.